ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

πόρτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πόρτες που ικανοποιούν και τις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς:

Οι χαμηλότεροι συντελεστές θερμομόνωσης (πολύ σημαντικό πως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για χρήση σε Passive house Ud < 0.8 W/m2k).

Δυνατότητα κατασκευής πορτών μεγάλων διαστάσεων και βαριάς καταπόνησης.

Ειδικές πόρτες πυράντοχες-αντιδιαρρηκτικές, αλεξίσφαιρες.

Πόρτες ιδιαίτερης αισθητικής στις οποίες οι επιφάνειες κάσας και φύλλου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, είναι συνεπίπεδες.

Δυνατότητα χρήσης ιδιαίτερων κλειδωμάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων για την λειτουργία των πορτών.