ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
29_08_2015

ΝΕΟ ΕΡΓΟ

Κατοικία στη Λάρισα
Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες _ 2006

Το ΔΟΜΕΣ INDEX εμπλουτίζεται με δύο νέα έργα κάθε εβδομάδα. Η πρόσβαση σε κάθε νέο έργο είναι ελεύθερη και πλήρης, ενώ για όλα τα υπόλοιπα έργα παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε αντιπροσωπευτικό τμήμα του υλικού. Το πλήρες υλικό είναι προσβάσιμο στους συνδρομητές του περιοδικού ΔΟΜΕΣ.

ΕΡΓΑ