ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_06_2018

SIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 54, 152 39 Ν. Πεντέλη,
Τ 2106136706, F 2108034877, Ε info@sis.gr
www.sis.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η SIS Συστήματα Σήμανσης είναι η εξειδικευμένη εταιρία εφαρμογών προσδιοριστικής σήμανσης κτιρίων και σήμανσης ασφαλείας. Η υποστήριξη της SIS αρχίζει από τη μελέτη εφαρμογής, τη συνεργασία για καταγραφή των αναγκών, τη σωστή επιλογή διαστάσεων, θέσεων κ.λ.π, συνεχίζει με την υλοποίηση της πρότασης και τέλος είναι πάντα δίπλα σας με το service. Η SIS είναι ο σύμβουλός σας σε θέματα σήμανσης και ο πολύτιμος συνεργάτης σας για τη δυναμική εικόνα που επιθυμείτε.