ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
29_05_2020

Παραμετρικό σύστημα προσόψεων ελεύθερης μορφής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και την ποικιλία χρήσεων, την οικονομική απόδοση και την άνεση, αλλά και οι σχεδιαστικές ιδέες, καθιστούν τον σχεδιασμό των κτιρίων ένα εξαιρετικά πολύπλοκο έργο. Ως εκ τούτου, η Schüco υποστηρίζει αρχιτέκτονες και ειδικούς κατασκευαστές παρέχοντάς τους εργαλεία σχεδιασμού, όπως τα νέα τρισδιάστατα δομικά στοιχεία σχεδιασμού για το παραμετρικό σύστημα προσόψεων. Το παραμετρικό σύστημα της Schüco αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την ερευνητική πλατφόρμα FAT LAB στη Στουτγάρδη, η οποία ιδρύθηκε από τον καθηγητή Andreas Fuchs.

Εκτός από τους γεωμετρικούς κανόνες, στα τρισδιάστατα δομικά στοιχεία σχεδιασμού αποθηκεύεται πλήθος άλλων πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές εξασφαλίζουν την ομαλή ροή των ψηφιακών δεδομένων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Μετά την εγγραφή, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τα δομικά στοιχεία σχεδιασμού από το ιδιωτικό νέφος της Schüco στη διεύθυνση www.bimobject.com/schueco

Σύστημα προσόψεων με ψηφιακή αλυσίδα διαδικασιών

Το παραμετρικό σύστημα της Schüco αποτελεί ένα καινοτόμο βήμα στην ανάπτυξη του σχεδιασμού προσόψεων. Με αυτό το σύστημα καθίσταται εφικτή η απεικόνιση τρισδιάστατων προσόψεων ελεύθερης μορφής μέσω των λεπτομερών σχεδίων του κατασκευαστή με τον σχετικό αυτόματο έλεγχο ως μέρος μιας συνεχούς, οικονομικά συμφέρουσας αλυσίδας διαδικασιών ελεύθερης τυχόν προβλημάτων διασύνδεσης.

Το ψηφιακό μοντέλο δεδομένων προσφέρει ασφάλεια

Τα τρισδιάστατα δομικά στοιχεία σχεδιασμού για το παραμετρικό σύστημα της Schüco που διατίθενται στο BIMObject διασφαλίζουν την αξιοπιστία σχεδιασμού και κατασκευής των προσόψεων ελεύθερης μορφής. Όπως και το σύστημα Building Information Modelling (BIM), έτσι και τα δομικά στοιχεία σχεδιασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού μοντέλου με το οποίο το υπό μελέτη κτίριο μπορεί να απεικονιστεί εικονικά ως ένα τρισδιάστατο μοντέλο ελεύθερης μορφής, πριν ακόμα αρχίσει η διαδικασία της κατασκευής. Τα αποθηκευμένα δεδομένα του συστήματος επιτρέπουν την ανταλλαγή και διανομή όλων των πληροφοριών σχετικά με τον λεπτομερή σχεδιασμό των προσόψεων. Οι πιθανές χρήσεις και οι λειτουργικές διαδικασίες του εκάστοτε κτιρίου μπορούν επομένως να προσομοιωθούν και να βελτιστοποιηθούν ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού.

Στην πράξη, τα τρισδιάστατα δομικά στοιχεία οδηγούν σε αισθητή απλούστευση της διαδικασίας. Αντί να ξεφυλλίζει κανείς ογκώδεις καταλόγους, ένα απλό κλικ του ποντικιού αρκεί για να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εγκατάστασης για το εκάστοτε στοιχείο και για να δει μια παρουσίαση αυτών σε περίπτωση αμφιβολίας.

Δωρεάν μοντέλο με συνέπεια δεδομένων

Ορισμένα συνεπή μοντέλα δεδομένων της Schüco για το παραμετρικό σύστημα διατίθενται υπό μορφή δωρεάν plug-in για τα προγράμματα Revit και Rhino/Grasshopper. Όσο προχωράει η εφαρμογή, μπορείτε να μεταφέρεται δεδομένα στα SchüCad Inventor, SchüCal και SchüCam.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.schueco.de/bim
www.bimobject.com/schueco
www.schueco.de/parametric