ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_11_2020

DS-240

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχύπηκτο επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια και ίνες πολυπροπυλενίου. Παρουσιάζει μηδαμινή συρρίκνωση χωρίς ρηγματώσεις προσφέροντας εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στο χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούση και κραδασμούς. Είναι κατάλληλο για την επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, την αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό για την επισκευή κολώνων και τοιχίων ως επισκευαστικός μανδύας, παράλληλα με τις συνδετικές ράβδους οπλισμού με έγχυση μέσα σε ξυλότυπους. Συνιστάται για κάθε γρήγορη επισκευή σε οδικά έργα, αεροδρόμια κλπ. Κατατάσσεται στην κατηγορία R4 κατά ΕΝ 1504-3 

Κατανάλωση: Περίπου 17 kg / m² / cm πάχους στρώσης.