ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_11_2020

Coolroof & Coolroof light

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα συστήματα εξωτερικής θερμοστεγάνωσης δώματος (ταράτσας) της DUROSTICK 

H Durostick έχει μελετήσει, σχεδιάσει και υλοποιήσει δύο ολοκληρωμένα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών με τα διακριτικά ονόματα ‘COOLROOF ' και ‘COOLROOF LIGHT’. Το σύστημα COOLROOF συμπεριλαμβάνει τσιμεντοκονία ρύσεων-εξομάλυνσης η οποία επιβαρύνει κατά πολύ το ανά τετραγωνικό μέτρο συνολικό του βάρος (~ 70-100Kg/m2 σε ταράτσα 100-150m2 ) ενώ το συνολικό βάρος του COOLROOF LIGHT δεν ξεπερνά τα 10-14kg/m2 σε αντίστοιχο εμβαδόν επιφάνειας. Η επιλογή του ενός ή του άλλου συστήματος γίνεται κατά περίπτωση αφού σταθμιστούν κατά περίπτωση οι απαιτήσεις του κάθε έργου ξεχωριστά αλλά και η στατική επάρκεια της οικοδομής ώστε να φέρει τα βάρη που απαιτούνται στην κάθε περίπτωση. Το μονωτικό υλικό των συστημάτων είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη και η τελική στεγανωτική τους στρώση μπορεί να γίνει με τσιμεντοειδή ή ελαστομερή στεγανοποιητικά υλικά. 

Η εφαρμογή των δύο συστημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και δροσισμό των υποκείμενων εσωτερικών χώρων του κτιρίου, στο δώμα του οποίου πραγματοποιείται η εφαρμογή. Παράλληλα, προστατεύονται τα δομικά στοιχεία του κτιρίου από φθορές που προκαλούνται από την απ’ ευθείας έκθεσή τους στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Το σύστημα COOLROOF έχει μετρηθεί από την Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Τομέα Φυσικών Εφαρμογών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις τέσσερις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. Η μελέτη έχει αποδείξει ότι το σύστημα COOLROOF συμβάλλει στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση ή δροσισμό των εσωτερικών υποκείμενων χώρων κατά ποσοστά της τάξης του 15% έως 25%. Αντίστοιχη τάξη μεγέθους ισχύει και για το σύστημα COOLROOF LIGHT. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK στο 210 5516500 (technical@durostick.gr)  ή επισκεφτείτε το www.durostick.gr & www.thermoseal.gr