ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_10_2019

Ydrama Hotel, Drama, Greece

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The luminaires which have been used at the outdoor area of the hotel are FAMA BRASS INOX H.P.LED.