ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
18_11_2017

Ydrama Hotel, Drama, Greece

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The luminaires which have been used at the outdoor area of the hotel are FAMA BRASS INOX H.P.LED.