ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
21_01_2021

Πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Κηφισίας 272

Νίκος Βαλσαμάκης _ 1958

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Πολυκατοικίες
Χρόνος μελέτης
1957
Χρόνος αποπεράτωσης
1958
Συνολική επιφάνεια
2400m2
Διεύθυνση έργου
Λεωφόρος Κηφισίας 272, Χαλάνδρι, Αθήνα, Αττική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πολυκατοικία, κτισμένη σε ελεύθερο σύστημα δόμησης, αποτελείται από ένα επίμηκες παραλληλεπίπεδο τοποθετημένο κάθετα προς τον δρόμο, ώστε να ελαχιστοποιείται η ενόχληση από τον θόρυβο της κυκλοφορίας και να προσανατολίζεται η μακριά πλευρά του κτίσματος προς τον νότο. Η είσοδος στην πολυκατοικία γίνεται μέσω μιας διαμπερούς στοάς, παράλληλης προς τον δρόμο, η οποία οδηγεί σε ένα επίπεδο υψηλοτέρα από το φυσικό έδαφος, από όπου ανοίγεται η θέα προς τη μεγάλη ενιαία επιφάνεια πρασίνου της νότιας πλευράς. Το κτήριο περιλαμβάνει διαμερίσματα σε μία ή δύο στάθμες, τα οποία αναπτύσσονται στον άξονα βορρά - νότου. Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων ακολουθείται μια ευέλικτη διάταξη χώρων με συρόμενα στοιχεία στη θέση των χωρισμάτων. Ελαφρά διάτρητα διαφράγματα, που κατασκευάστηκαν στο εργοτάξιο, προστατεύουν από τον ήλιο τα διαμερίσματα και τους βαθείς εξώστες του νότου. Ανάλογη είναι η κατασκευή ενός διάτρητου διαφράγματος, ενός μετέωρου τοίχου, που εξέχει περίπου 1 μ. από την οικοδομή και λειτουργεί ως φίλτρο των εξωστών των διαμερισμάτων της δυτικής πλευράς. Το φίλτρο απομονώνει τη θέα προς τη λεωφόρο και ταυτόχρονα αποτελεί το χαρακτηριστικό μορφολογικό στοιχείο της κατασκευής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ