ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06_03_2021

Πολυϊάτρειο ΙΚΑ στη Νέα Ιωνία

Εμμανουήλ Ζαχαριάδης _ 1964

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Υγεία
Χρόνος αποπεράτωσης
1964
Διεύθυνση έργου
Νέα Ιωνία, Αθήνα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Προϊστάμενος αρχιτέκτων

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ. 1, 1967