ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Κτήριο γραφείων και εμπορικών χρήσεων στη Γλυφάδα

Σοφία Τσιράκη _ 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορίες
Γραφεία, Εμπόριο
Χρόνος μελέτης
2006
Χρόνος αποπεράτωσης
2008
Διεύθυνση έργου
Λαοδίκης, Γλυφάδα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων
Συνεργάτες αρχιτέκτονες
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Κατασκευή