ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
08_03_2021

Έργα πλατείας Ομονοίας

Υπηρεσία Oικισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων _ 1958

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία
Αστικός σχεδιασμός
Χρόνος μελέτης
1955
Χρόνος αποπεράτωσης
1958
Διεύθυνση έργου
Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα, Αττική

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονική, τ. 11, 1958, σσ. 58-59.
  • Αρχιτεκτονική, τ. 14, 1959, σσ. 16-19.