ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_03_2021

Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Walter Gropius - TAC _ 1961

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορίες
Γραφεία, Διοίκηση
Χρόνος μελέτης
1956-1961
Χρόνος αποπεράτωσης
1961
Διεύθυνση έργου
Αθήνα, Αττική

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Αρχιτέκτων
Σύμβουλος αρχιτέκτων

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Βιβλιογραφία