ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
18_07_2019

Νίκος Θεοδοσίου

ΕΡΓΑ4
Διπλοκατοικία σε προάστιο της Αθήνας
Νίκος Θεοδοσίου, Κώστας Αγγελιδάκης _ 1985
Διπλοκατοικία σε προάστιο της Αθήνας
Νίκος Θεοδοσίου _ 2008
Κατοικία σε προάστιο της Αθήνας
Νίκος Θεοδοσίου _ 2005
Κατοικία στην Αθήνα
Νίκος Θεοδοσίου _ 1980