ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

ldlp

ΕΡΓΑ1
Ξενοδοχείο Λειβαθώ
Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος-ldlp _ 2011
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ2
Γ’ βραβείο
Κατοικίες στην Καρδία Θεσσαλονίκης
555332
Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας
055532