ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Κορίνα Φιλοξενίδου

ΕΡΓΑ2
Έδρα Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
K&K architects - Κατερίνα Κοτζιά, Κορίνα Φιλοξενίδου _ 2015
The Archive
k&k architects - Κ. Κοτζιά, Κ. Φιλοξενίδου _ 2008