ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Εργαστήριο 66

ΕΡΓΑ9
Κατοικία Φιλίππα
Eργαστήριο 66 - Δημήτρης Αντωνακάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη _ 1969
Κατοικία στα Ιωάννινα
Α66 Εργαστήριο Αρχιτεκτονική – Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης _ 2012
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Κρήτης
Εργαστήριο 66 – Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης, Μ. Μπαμπ(...) _ 1981
Πολυτεχνείο Κρήτης
Εργαστήριο 66 – Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης, Μ. Μπαμπ(...) _ 1982
Κατοικία Morison
Εργαστήριο 66 - Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης _ 2011
Κατοικία στον Οξύλιθο
Εργαστήριο 66 - Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης _ 1973
Οικισμός στο Δίστομο
Εργαστήριο 66 - Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης _ 1969
Αρχαιολογικό μουσείο Χίου
Εργαστήριο 66 - Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης, Ε.Γ. Δεσύλλα _ 1965
Πολυκατοικία στην Μπενάκη
Εργαστήριο 66 - Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης _ 1973