ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
25_11_2020

Θαλής Αργυρόπουλος

ΕΡΓΑ3
Πολυκατοικία Μαρασλή και Δεινοκράτους
Θαλής Αργυρόπουλος, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας _ 1960
Κατοικία στη Βάρκιζα
Θαλής Αργυρόπουλος, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας _ 1963
Πολυκατοικία στη Λουκιανού και Δεινοκράτους
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Θαλής Αργυρόπουλος _ 1961