ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

Χρίστος Κωστίκας

ΕΡΓΑ2
Μονοκατοικία στη Βούλα
Τάκης Εξαρχόπουλος, Φώτης Παπασταμάτης _ 1985
Κατοικία στην Κηφισιά
Νίκος Βαλσαμάκης _ 2006