ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

Χρήστος Παπαδόπουλος

ΕΡΓΑ1
Μονοκατοικία στο Καπανδρίτι
Διονύσης Σοτοβίκης _ 2008