ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_10_2020

Χρήστος Κακλαμάνης

ΕΡΓΑ6
Κατοικία στην Αντίπαρο
Νίκος Βαλσαμάκης _ 2013
Ktima
Camilo Rebelo, Susana Martins _ 2014
X House
paan architects - Μαρία Παπαφίγκου, Johan Αnnerhed _ 2013
Ηill house
paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed _ 2011
Voronoi’s Corrals
decaARCHITECTURE - Α. Βαΐτσος, C. Loperena _ 2013
Open-Air Office
Αριστείδης Αντονάς _ 2011