ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Τρίοδος

ΕΡΓΑ2
Αναγνωστήριο και καφέ στην Πάτρα
Μυρτώ Κιούρτη _ 2013
Ξενοδοχείο Λειβαθώ
Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος-ldlp _ 2011