ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_10_2019

Τάσος Σπυρίδωνος

ΕΡΓΑ2
Κατοικία Καζάζη
Δημήτρης Φατούρος _ 1964
Κλειστό κολυμβητήριο
Δημήτρης Φατούρος _ 1959