ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
05_06_2020

Ταξιάρχης Χρήστου

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στην Αγία Παρασκευή
Γεώργιος Α. Πανέτσος _ 1991