ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
20_10_2019

Τ. Καμαρινός

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στον Άγιο Αιμιλιανό
Σπύρος Ρογκάν _ 1996
Συγκρότημα γραφείων στο Μαρούσι
Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας _ 1997