ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Τ. Καμαρινός

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στον Άγιο Αιμιλιανό
Σπύρος Ρογκάν _ 1996
Συγκρότημα γραφείων στο Μαρούσι
Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας _ 1997