ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
20_10_2019

Τ. Βασιλάκος

ΕΡΓΑ1
Τέσσερις παράλληλοι τοίχοι
smyrlis architects _ 2005