ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

Στέφανος Νικολάου

ΕΡΓΑ2
Πολυκατοικία στην οδό Δεινοκράτους
Γιώργος Αγγελής _ 2012
Πληροφοριακό κέντρο αρχαιολογικών χώρων
Πλειάς ΕΠΕ - Δ. Διαμαντόπουλος & Συνεργάτες Μελετητές _ 2009