ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_01_2020

Στέφανος Νασόπουλος

ΕΡΓΑ1
Voronoi’s Corrals
decaARCHITECTURE - Α. Βαΐτσος, C. Loperena _ 2013