ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_09_2020

Σπυρίδων Μακράκης

ΕΡΓΑ1
Αστική διπλοκατοικία
Ελευθερία Τζανάκη _ 2013