ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ, Λαναράς-Παράσχης

ΕΡΓΑ3
Κτήριο Γραφείων στην Ερμού
Νίκος Βαλσαμάκης _ 1958
Κατοικία στην Ανάβυσσο
Νίκος Βαλσαμάκης _ 1963
Κατοικία 1 στην Ανάβυσσο
Νίκος Βαλσαμάκης _ 1963