ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
01_12_2020

Α. Σακελλαρίου & Συνεργάτες Πολιτικοί Μηχανικοί

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στη Λάρισα
Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες _ 2006