ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
04_08_2020

Σ. Διαμαντάρας

ΕΡΓΑ2
‘Ιασώ Θεσσαλίας’
Κ. Κυριακίδης και Συνεργάτες ΑΕ, sparch Σακελλαρίδου/ Π[...] _ 2004
Νέα πτέρυγα Υπουργείου Εξωτερικών
Ιωάννης Βικέλας _ 1978