ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
20_10_2019

Σ. Αποστολόπουλος

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στη Σταμάτα
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1990
Κτήριο εικαστικών τεχνών
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1997