ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
07_04_2020

Ρωμανάς-Μυλωνάς

ΕΡΓΑ1
Κατοικία σε τρία κτήρια στη Βάρκιζα
Smyrlis architects _ 1999