ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Ρωμανάς-Μυλωνάς

ΕΡΓΑ1
Κατοικία σε τρία κτήρια στη Βάρκιζα
Smyrlis architects _ 1999