ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_09_2020

Α. Πιπερίδης

ΕΡΓΑ1
Προσθήκη σε κατοικία στο Χαλάνδρι
Γιάννης Ανυφαντής _ 1984