ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
20_05_2019

Α. Παπακωνσταντίνου

ΕΡΓΑ1
Προσθήκη σε κατοικία στο Χαλάνδρι
Γιάννης Ανυφαντής _ 1984