ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Παναγιώτης Χ. Παναγιωτόπουλος

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στην Κοιλάδα 1
Νίκος Βαλσαμάκης _ 2002
Μονοκατοικία στον Άγιο Ιωάννη
Γεώργιος Α. Πανέτσος _ 1998