ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_07_2020

Παναγιώτης Ταβανιώτης

ΕΡΓΑ1
Μονοκατοικία στο Κεφαλάρι
Κ. Κυριακίδης και Συνεργάτες Α.Ε. _ 1974