ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
03_07_2020

Παναγιώτης Σταματιάδης

ΕΡΓΑ1
Πολυκατοικία στην οδό Σεμιτέλου 5
Νίκος Βαλσαμάκης _ 1953