ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_04_2019

Π. Πετρίτης

ΕΡΓΑ1
Μονοκατοικία στο Φάληρο
Τάκης Εξαρχόπουλος, Φώτης Παπασταμάτης _ 1987