ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_11_2020

Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΡΓΑ1
Δημαρχείο Κορυδαλλού
Ποτηρόπουλος Δ+Λ Αρχιτέκτονες _ 2013