ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
26_09_2020

Νίκος Θέρμος

ΕΡΓΑ1
Το τετράγωνο σπίτι
griik architects - Κ. Γρίβας, Α. Κυριακίδη _ 2009