ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_10_2019

Νίκος Θέρμος

ΕΡΓΑ1
Το τετράγωνο σπίτι
griik architects - Κ. Γρίβας, Α. Κυριακίδη _ 2009