ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
29_01_2020

Ν. Παλαιοδημόπουλος

ΕΡΓΑ1
Εργοστάσιο πλαστικών Apco
Τάκης Ζενέτος _ 1959