ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_09_2020

Μπέριος ΑΕ

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στα Λεγρενά
Θύμιος Παπαγιάννης _ 2012
Δύο κατοικίες στο Καβούρι
Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας _ 2010