ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_08_2019

Μουσείο Μπενάκη

ΕΡΓΑ1
ROOM18: The New Urban Hotel
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Νικόλας Σούλης _ 2016