ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
28_09_2020

Μ.Κ.Α. Μάργαρης-Κοζορώνης-Αδαμίδου Ο.Ε.

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στην Εκάλη
Νίκος Βαλσαμάκης _ 2011
Κατοικία στην Κοιλάδα 2
Νίκος Βαλσαμάκης _ 2011