ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_10_2020

Μιχάλης Τζανάκης

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στο Λιβάδι
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 2005