ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
29_01_2020

Μιχάλης Σπυριδάκης

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στον Άγιο Αιμιλιανό
Σπύρος Ρογκάν _ 1996
Συγκρότημα κατοικιών στο Μαρκόπουλο Αττικής
Σπύρος Ρογκάν, Γιάννης Παπασιδέρης _ 1983