ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
11_04_2021

Μιχάλης Γερεουδάκης

ΕΡΓΑ1
Κατοικία σε Φαράγγι
InLayer architecture - Ειρήνη Χριστουλάκη _ 2016