ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_10_2020

Μιχάλης Αθανασίου

ΕΡΓΑ2
Μονοκατοικία στη Δροσιά
Κατερίνα Βαλσαμάκη _ 2002
Πληροφοριακό κέντρο αρχαιολογικών χώρων
Πλειάς ΕΠΕ - Δ. Διαμαντόπουλος & Συνεργάτες Μελετητές _ 2009