ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_01_2020

Μίννα Κολάκη

ΕΡΓΑ1
Voronoi’s Corrals
decaARCHITECTURE - Α. Βαΐτσος, C. Loperena _ 2013